שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

הציפוי מוגדר כ +- 20% מהעובי המשוקע. למרות שניתן להגיע לרזולוציות גבוהות יותר

לסימטל היכולות להגיע להדירות כמעט מלאה בעוביי הציפויי במחזורי ריצה שונים

צפוי הפארילן הינו שקוף. ניתן גם להגיע לגוון הנע על הסקלה משקוף ללבן אטום אך יש לבחון מול שאר הספציפיקציות של ההתקן

הכמויות הן פונקציה של גודל ההתקן המצופה, צורתו הגאומטרית וכו'. – בעיקרון הצפוי הינו מנתי קרי קיים נפח מיכל וככל שמצליחים לבצע דפינה חכמה יותר – כך ניתן להכניס יותר חלקים.

הכל תלוי בנפח ההתקן הנדרש לציפוי, שכן מקסום כמות ההתקנים בריצת ציפוי מאפשר הוזלת מחיר ציפוי להתקן בודד ולכן במקרים רבים הפארילן הינו ציפוי זול יותר מציפויים אחרים. מעבר לכך יש לזכור שהפארילן אינו בר השוואה לציפויים קונפורמיים קונבציונליים בשל תכונותיו הייחודיות, ובמקרה שבו ישנו פער מחיר לטובת ציפויים אחרים פער זה מתבטל לנוכח החיסכון בזמן הפיתוח ולנוכח מרחב הפתרונות שהוא מספק .

הפארילן מספק פתרון שהוא מולטי דיספלינרי, כאשר פתרון לדרישת תקן אחת אינו פוגע בדרישת תקן אחרת ואף משפר את ביצועי ההתקן באופן כללי. לדוגמא היכולת לאטום חדירת נוזלים אינה פוגעת ביכולת שידור RF של ההתקן ואף משפרת את ההגנה עליו מפני תופעת Tin Whiskers לאורך שנים . לרוב בציפויים קונבנציונליים שילוב הפתרונות והתכונות אינו אפשרי.

הצפוי רגיש למאמצי חיתוך מיכאניים ולעומת זאת עמיד ביותר לאימפקט (דפיקות) וכן מגלה רגישות לחשיפה ממושכת לקרינת UV בספקטרום ספציפי ובנוכחות חמצן, בהעדר חמצן אין רגישות לקרינת UV.

בתנאים מתאימים ובסביבה הנכונה הצפוי מחזיק שנים רבות מאוד (עשרות שנים)

הצפוי עמיד לכל סוגי הכימיקלים ויהיו אגרסיביים ככל שיהיו – לפיכך השיטות היחידות להסיר צפוי זה הן אמצעים מיכאניים או אמצעים תרמיים (שריפה).

כן, ניתן לתקן ולהחליף רכיבים