VOC תרכובות אורגניות נדיפות – OUTGASING

VOC תרכובות אורגניות נדיפות – OUTGASING

כמעט כל חומר משחרר לחלל סביבו תרכובות אורגניות נדיפות או חלקיקים אחרים.
רוב הציפויים הקיימים כיום בתעשייה מנדפים חלקיקים בצורה משמעותית אשר יכולים לפגוע בתפקוד המערכת.

כך למשל, עדשות אופטיות המיועדות לצילום למרחקים ארוכים ורזולוציה גבוהה (צילום מהחלל) נפגעו לאור החלקיקים אשר התנדפו מהציפוי "והתיישבו" על-גבי העדשה. חלקיקים אלו פגעו בתפקוד העדשות.
ממחקר שנערך על-ידי NASA נמצא כי ציפוי הפארילן מנדף חלקיקים באחוז מאוד נמוך, אחוז אשר לא פוגע בעדשות המצויות בקרבתו.

בעקבות תוצאות מחקר זה, החלה NASA וגופים דומים לצפות את המעגלים האלקטרונים המצויים בקרבת העדשות בפארילן בלבד.

להלן נתונים ממחקר זה המפרטים את אחוז פליטת חומרים נפידים ( OUTGASING) לפי יצרני שונים של חומר הפארילן:

Reference: www.outgasing.nasa.gov- OUTGASING MATERIAL SEARCH RESULT BY NASA