ציפוי אינרטי והידרופובי

לפארילן תכונת הידרופוביות ואינרטיות עם מחסום כימי לתמיסות אורגניות ואי אורגניות, חומצות חזקות, גזים וכדומה. במאפיינים שלא ניתנים להשוואה בציפויים קונבנציוליים אחרים וזו אחת הסיבות הבולטות להצטיינוותו כציפוי להתקנים רפואיים וכמו כן להיות ציפוי מאושר FDA – רשות התרופות והמזון האמריקאית אשר העניקה לפארילן אישור גורף לשימוש בהתקנים פולשניים ושאינם פולשניים.

מבנה המולקולה של פארילן C כפי שנבחן ע”י הקרנה בקרני X הינו מבנה טריציקלידי. עם זאת כאשר מבצעים חיתוך לאורך הסקציה של הפארילן, מבחינים כי לפארילן מבנה “למלי” דמוי “קשקשי דג” צפופים והדוקים המונע היטב חדירת נוזלים / גזים / חומצות.
רגשים לחומרים כימים, אשר בעבר נאלצו לבנותם תוך שימוש בחומרים אקזוטיים ויקרים ביותר, מיוצרים היום מחומרים פשוטים וזמינים, תוך ציפוי בפארילן המקנה להם את העמידות החשובה כל כך כנגד חומרים אלו , גם תכונת ההידרופיביות ויכולת ההתארכות של הפארילן מסייעת מאוד בכך.

בטבלה שלהן ניתן לראות נתונים על שינוי עובי ציפוי פארילן C לאחר טבילה בתמיסות שונות והשוואה לנתונים אופיינים של ציפויים אחרים:

מקרא: 1: אינרטיות מצויינת 2: אינרטיות טובה 3: אינרטיות מוגבלת 4: לא ניתן להשתמש כציפוי

Solution Immersion conditions Parylene C Epoxy Oritan
Hydrochloric acid 10 %
75 / 120min -0.28 1 2-3 3-4
Sulfuric acid 10 %
75 / 120min -0.28 1 1-2 3-4
Nitric acid 10 %
75 / 120min -0.28 1 4 4
Hydrofluoric acid 10 % 
50 / 120min +0.09 1 2 4
NaOH solution 10 %
75 / 120min -0.28 1 1-2 2-3
NH4OH solution 10 % 
75 / 120min -0.38 1 1 2-3
Hydrogen peroxide water (H2O2) 
50 / 120min 0.00 1 3-4 3-4
 n-Octane  75 / 120min +0.28 1 3 3
Toluene  75 / 120min +1.32 1 3 3
Monochlorobenzene  75 / 120min +1.04 1 4 4
Pyridine  75 / 120min +0.28 1 4 4
2-Propanol (IPA) 
50 / 120min 0.00 1 3 3
Acetone  50 / 120min -0.09 1 3-4 3-4
גלילה למעלה