בידוד חשמלי גבוה בעובי מיקרוני

אחד המאפיינים של ציפויי פארילן היא היכולת ליצור ציפויים בעוביים דקים מאוד לאפליקציות אלקטרוניות ואפליקציות רפואיות, לעיתים אפליקציות אלו מגיעות למתחים גבוהים מאוד ונדרשת הגנה על חלקי מערכת שונים. בכך מצטיין הפארילן שהינו מהמובילים בעולם ביחס עובי לבידו חשמלי.

התנהגות ציפויי פארילן כפונקציה של עובי הציפוי ניתן ללמוד מטבלה מס’ 4. בניסויים אלו נמדד מתח הפריצה של ציפוי פארילן, בעוביים שונים, בצפוי שיושם על מעגלים חשמליים. ניתן לראות בבירור מן התוצאות את התנהגותם המרשימה של ציפויי פארילן: החל מעובי של 7.6μ ההתנגדות לפריצה כמעט ואינה משתנה והיא זהה לאורך טווח עוביים עד 50.8μ.

מתח הפריצה נמדד ע”פ המוגדר בנהלים צבאיים הבאים: MIL – I – 46058C – MIL – STD – 202 method 106 וכן על פי תקן זה בשיטה.

אופן הבדיקה כלל ביצוע מחזור של חשיפה ללחות ובדיקה. בטבלה מוצגות תוצאות בדיקת פריצת המתח לאורך 10 מחזורים (אורך כל מחזור הוא 24 שעות), כאשר בכל מחזור 7 שלבים: שלב ראשון בטמפרטורה נמוכה ולחות נמוכה (25 מעלות צלזיוס, RH 50% ) עד שלב שביעי של טמפרטורה גבוהה ולחות גבוהה (65 מעלות צלזיוס, 90% RH (. עוביי הפארילן שעליו בוצעו הניסויים היו מ – 2.5 מיקרון ועד 50.8 מיקרון.

כמו כן להלן גרף המייצג מתח פריצה ביחס לעובי הציפוי עבור פארילן N ופארילן C כפי שנבדקו עפ”י התקן :ASTM – D – 149

ניסיון סימטל באפליקציות הדורשות בידוד חשמלי גבוה

 חברת סימטל ביצעה מספר ציפויים לאפליקציות שדרשו מתח פריצה גבוה. עבור אפליקציית שנאי למתח פריצה של 6,000 וולט – ביצעה סימטל ציפוי פארילן " C" בעובי של 40 מיקרון אשר עמדו בייעד ללא כל בעיה.
בידוד חשמלי לאחר חשיפה ללחויות – אחת הדרישות של תעשיות אזרחיות שונות הינה בידוד חשמלי גם בתנאי לחות גבוה אשר עבור ציפוי שונים מהווה מכשלה.  בסימטל נדרשנו לצפות אפליקציה המיושמת במתחמים רווי לחות בה נידרש מתח פריצה של 5500 וולט – בוצע שיקוע לעובי זהה של 40.2 מיקרון וניסיון של שטיפה / שפיכה קבועה ומתמשכת של 70 ליטר מי ברז במרוצת 15 דקות תוך כדי חיבור קבוע וגם של פולסים בגובה של 5,500 וולט לא הביא כלל לפריצה כלשהי בצפוי וגם לא לכל גרדציה של יכולות הבידוד של הציפוי. ( מפאת הסודיות, לא ניתן להציג אסמכתאות לניסויים אלו).

בידוד חשמלי גם ב-KV12 – ללקוח נוסף בוצע שיקוע בעובי של 70 מיקרון על גבי מעגל אלקטרוני, ובדיקת מתח פריצה סטנדרטית של מעגל זה עמד הנ"ל במתח פריצה של 12,000 וולט !!!

דוגמא נוספת לאפליקציה של פיתוח מתג לנפץ העושה שימוש מעניין ביותר ביכולת הפארילן לאחוז מתח פריצה גבוה :
במחקרם חיפשו המפתחים לייצר נפץ בעל הסגולות הבאות:

  • עמידות למתח הגבוהה מ – 1,500 וולט.
  • המתג אמור לבצע פריקה מהירה של המתח הגבוה בפרק זמן הנמוך מ – 10 ננו – שניות.
  • המתג אמור להיות מופעל באמצעות מתך הנמוך מ – 50 וולט.
  • ייצור המתג אמור להתאים לשיטות ייצור קונבנציונאליות ופשוטות, בעל מבנה מונוליטי המשתמש בטכנולוגיות של מיקרואלקטרוניקה
  • קונבנציונאלית.
  • קיים איסור מוחלט לשימוש בחומרים אנרגטיים לייצור המתג.
  • מתג אמין המשמש לשימוש חד – פעמי אמין.
באמצעות הפארילן ובזכות כושר הבידוד החשמלי שלו – הצליחו החוקרים לייצר מתג המתנהג כסוג של קבל המשחרר במהירות גבוהה את כל המתח שלו רק לאחר פריצת הציפוי אשר ייושם בעובי נתון לצורך בניית הבידוד הנדרש.
גלילה למעלה