English

יציבות במערכות ואקום

תהליך ציפוי הפארילן מתבצע בוואקום ברמה של 10 - 3 מיליטור פחות או יותר. יישום הפארילן בוואקום  למעשהמאפשר לרכיב להיות אדיש לוואקום. כמוצר אשר מהות שיטת היישום שלו היא בשיטת ה - CVD קרי - Chemical Vapor Deposition - הפארילן משמש באפליקציות חלל ללא שום בעיות של שחרור גאזים, פלסטיסייזרים ו/או מוצרים אחרים כתוצאה מנפילת הלחץ/ עליית הוואקום למשל בעת יציאה/המראה לכוון החלל ו/או בעת מעבר אטמוספירות (גם בבליסטיקה פשוטה יותר מלווינות ואו טילים מסוג אחר) ]

הסיבה העיקרית לאי עמידות לשינוי לחצים ולסביבהת ואקום היא היצרות בועות אויר הנכלאות בין הציפוי לתשתית - בועות אלו מתפוצצות בעת שינויי לחצים ולכן מסכנות את עמידות ההתקנים בעת שינוי לחץ. כאמור בציפוי פארילן בעל קונפורמיות מושלמת לא נכלאות בועות אויר בעת תהליך הייצור ולכן אדישותו לואקום.

צפה בוידאו הכל אודות פארילן יציבות במערכות ואקום
יצירת קשר
סימטל ציפויים בע"מ צומת גבעת אלה ת.ד. 11, שימשית, ישראל 1790600 |  טל. 04-6041036 | פקס. 04-6041035  |  tal@simtalltd.com

גוגל+ פייסבוק לינקדאין יו טיוב