English

מה ההבדל בין ציפוי הפארילן לציפויים אחרים?

הפארילן מספק פתרון שהוא מולטי דיספלינרי, כאשר פתרון לדרישת תקן אחת אינו פוגע בדרישת תקן אחרת ואף משפר את ביצועי ההתקן באופן כללי. לדוגמא היכולת לאטום חדירת נוזלים אינה פוגעת ביכולת שידור RF של ההתקן ואף משפרת את ההגנה עליו מפני תופעת Tin Whiskers  לאורך שנים . לרוב בציפויים קונבנציונליים שילוב הפתרונות והתכונות אינו אפשרי.
צפה בוידאו הכל אודות פארילן מה ההבדל בין ציפוי  הפארילן לציפויים אחרים?
יצירת קשר
סימטל ציפויים בע"מ צומת גבעת אלה ת.ד. 11, שימשית, ישראל 1790600 |  טל. 04-6041036 | פקס. 04-6041035  |  tal@simtalltd.com

גוגל+ פייסבוק לינקדאין יו טיוב