English

האם מחירי ציפוי הפארילן הינם כמו מחירי ציפוי רגילים?

הכל תלוי בנפח ההתקן הנדרש לציפוי, שכן מקסום כמות ההתקנים בריצת ציפוי מאפשר הוזלת מחיר ציפוי להתקן בודד ולכן במקרים רבים הפארילן הינו ציפוי זול יותר מציפויים אחרים.  מעבר לכך יש לזכור שהפארילן אינו בר השוואה לציפויים קונפורמיים קונבציונליים בשל תכונותיו הייחודיות, ובמקרה שבו ישנו פער מחיר לטובת ציפויים אחרים פער זה מתבטל לנוכח החיסכון בזמן הפיתוח ולנוכח מרחב הפתרונות שהוא מספק .
צפה בוידאו הכל אודות פארילן האם מחירי ציפוי הפארילן הינם כמו מחירי ציפוי רגילים?
יצירת קשר
סימטל ציפויים בע"מ צומת גבעת אלה ת.ד. 11, שימשית, ישראל 1790600 |  טל. 04-6041036 | פקס. 04-6041035  |  tal@simtalltd.com

גוגל+ פייסבוק לינקדאין יו טיוב